Working...
Welcome to Nucleus Medical Art Library.
Search Language:
 
Search NMAL
 

 
Browse by Keyword
 

No keywords have been added.

Description: Imaheng medikal nagpapakita ng lumulobong aortic aneurysm sa tiyan na dumurugo patungo sa espasyong retroperitoneal, pati ang huling yugto ng pagdurugo (hemorrhage) ng aneurysm na may dugo sa paligid ng kidney.

Last Updated: Jul 23rd, 2010