Working...
Welcome to Nucleus Medical Art Library.
Search Language:
 
Search NMAL
 

 
Browse by Keyword
 

No keywords have been added.

Description: Mga imaheng medikal kasama ang mga tanda para sa mga arterya ng bato at mga vein, mga ureter, pantog at urethra. Nagpapakita rin ng dugong may oxygen (mayaman sa oxygen) na dumadaloy papunta sa renal cortex, habang ang dugong deoxygenated (kulang sa oxygen) ay dumadaloy palabas. Pinalaking larawan nagpapakita ng nephron.

Last Updated: Sep 13th, 2010