Working...
Welcome to Nucleus Medical Art Library.
Search Language:
 
Search NMAL
 

 
Browse by Keyword
 

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng puso, mga arterya, vein at malalaking ugat na may tanda para sa mga ventricle, atria at mga balbula.

Last Updated: Jan 18th, 2019