Working...
Welcome to Nucleus Medical Art Library.
Search Language:
 
Search NMAL
 

 
Browse by Keyword
 

Description: Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng panalabas, gitna at panloob na tainga, labas ng tainga, auditory canal, tympanic membrane (salamin ng tainga, nerbiyos cochclear, mga ossicle ng panloob na tainga, kasama ang hammer, mallet, stirrup (o incus, malleus at stapes), mga kanal semicircular, at cochlea.

Last Updated: Jun 15th, 2009