Working...
Welcome to Nucleus Medical Art Library.
Search Language:
 
Search NMAL
 

 
Browse by Keyword
 

No keywords have been added.

Description: Rycina medyczna przedstawia cykl sercowy z przepływem krwi przez komory serca i naczynia krwionośne. Krew powraca do serca z ciała, wypływa do płuc, powraca do serca z płuc i jest pompowana przez komory ponownie do ciała.

Last Updated: Jun 24th, 2014